Prin oraș (Chișinău) de la 30 L

Costul minim (include 0 min. și 2 km) — 30 L
Costul minim  — nu mai mult decât 30 L
Timp de așteptare gratuit — 2 min.
Timp de așteptare cu plată  — nu mai mult decât 1,5 L/min
Apoi în interiorul oraşului — nu mai mult decât 3,5 L/km,nu mai mult decât 1 L/min
Apoi în suburbii
nu mai mult decât 6 L/km
Apoi în suburbii
nu mai mult decât 1 L/min
Așteptare în timpul cursei 
nu mai mult decât 1,5 L/min
Comunic numai prin text
nu mai mult decât 0 L
Voi fi în scaun cu rotile
nu mai mult decât 0 L
Nu vorbesc, dar aud
nu mai mult decât 0 L
Am nevoie de ajutor să găsesc mașina
nu mai mult decât 0 L

Tarifele Companiilor de Taximetrie (ale Partenerilor Serviciului) pot varia. Se indică costul maxim, care nu include coeficienții suplimentari.

Costul estimat, indicat pentru o anumită cursă, se poate modifica în funcție de tarifele Companiilor de Taximetrie (ale Partenerilor Serviciului) și/sau ca urmare a aplicării coeficientului „Ore de vârf” și/sau a coeficientului „Densitate redusă” și/sau a coeficientului „Densitate liniară”, precum și în cazul schimbării destinației în timpul cursei, în caz de oprire la cererea pasagerului și în alte cazuri.

Preluarea poate fi cu plată. Taxa de preluare se adaugă la prețul serviciului de transport și se calculează în funcție de
(1) distanța dintre mașina respectivă și locația Utilizatorului și
(2) timpul necesar pentru ca mașina respectivă să parcurgă această distanță.

Anularea comenzii poate fi cu plată. Taxa de anulare se aplică:
(1) în caz de anulare a comenzii, folosind funcționalitatea serviciului, după ce mașina a sosit sau în cazul în care clientul nu a venit la mașină. Taxa de anulare se calculează la fel ca și taxa de transport pentru perioada de timp din momentul sosirii efective a mașinii la locul preluării sau de la ora preluării specificată în informațiile privind comanda (oricare dintre acestea survine mai târziu) până la momentul anulării comenzii; sau este egală cu costul minim al serviciilor de transport în clasa tarifară corespunzătoare. În caz de anulare cu plată a unei comenzi de la aeroport, se aplică tarifele din raza orașului, cu excepția taxei de preluare, care se calculează în baza tarifului de preluare din afara orașului pentru clasa tarifară respectivă. Totodată, taxa maximă de anulare în niciun caz nu poate depăși costul serviciilor de transport cu o durată de 10 minute (inclusiv timpul de așteptare gratuită conform tarifului, dacă este cazul),
(2) în caz de anulare, folosind funcționalitatea serviciului, a unei comenzi cu taxă de preluare, după expirarea a 3 (trei) minute din momentul confirmării acesteia în interfața serviciului. În caz de preluare cu plată, taxa de anulare este egală cu taxa de preluare,
(3) în alte cazuri prevăzute de Condițiile de utilizare a serviciului, în funcție de regiunea în care se află utilizatorul.

Tarif valabil până la 16.07.2024.