Prin oraș (Chișinău) de la 180 L

Costul minim (include 0 min. și 2 km) — 180 L
Costul minim  — nu mai mult decât 180 L
Timp de așteptare gratuit — 10 min.
Timp de așteptare cu plată  — nu mai mult decât 3 L/min
Apoi în interiorul oraşului — nu mai mult decât 1,6 L/km,nu mai mult decât 1,5 L/min
Apoi în suburbii
nu mai mult decât 3,2 L/km
Apoi în suburbii
nu mai mult decât 3 L/min
Descărcare
nu mai mult decât 3 L
Așteptare în timpul cursei 
nu mai mult decât 3 L/min

Cu referire la clasa tarifară „Bunuri”, timpul de așteptare gratuit reprezintă timpul gratuit rezervat pentru încărcarea bunurilor în automobilul Companiei de Taximetrie.
Timpul gratuit de descărcare constituie 10 minute.

Tarifele Companiilor de Taximetrie pot varia. Este indicat costul maxim al serviciilor.
Companiile de Taximetrie efectuează transportul bunurilor în temeiul Acordului de transportare a bunurilor, cu însoțire de către utilizator (proprietarul bunului) sau de un reprezentant al acestuia.

Costul estimativ al transportului, specificat în serviciu, se poate modifica în funcție de tarifele Companiei de Taximetrie, precum și în cazul schimbării adresei de destinație în timpul transportării, în cazul opririlor la cererea pasagerului și în alte cazuri.

Costul transportului se calculează în baza unor zone convenționale, indicate pe harta interactivă a serviciului Yandex Taxi. În cazul în care adresa de preluare se află în afara zonelor convenționale, indicate pe harta interactivă a serviciului Yandex Taxi, se va aplica tariful din zona cea mai apropiată de adresa de preluare. Transportul în limitele zonei evidențiate pe harta serviciului Yandex Taxi nu se taxează suplimentar.

Costul cursei poate creşte în timpul „orelor de vârf” conform situaţiilor prezentate în Condiţiile de utilizare.

Preluarea poate fi cu plată. Taxa de preluare se adaugă la prețul serviciului de transport și se calculează în funcție de
(1) distanța dintre mașina respectivă și locația Utilizatorului și
(2) timpul necesar pentru ca mașina respectivă să parcurgă această distanță.

Anularea comenzii poate fi cu plată. Taxa de anulare se aplică:
(1) în caz de anulare a comenzii, folosind funcționalitatea serviciului, după ce mașina a sosit sau în cazul în care clientul nu a venit la mașină. Taxa de anulare se calculează la fel ca și taxa de transport pentru perioada de timp din momentul sosirii efective a mașinii la locul preluării sau de la ora preluării specificată în informațiile privind comanda (oricare dintre acestea survine mai târziu) până la momentul anulării comenzii; sau este egală cu costul minim al serviciilor de transport în clasa tarifară corespunzătoare. În caz de anulare cu plată a unei comenzi de la aeroport, se aplică tarifele din raza orașului, cu excepția taxei de preluare, care se calculează în baza tarifului de preluare din afara orașului pentru clasa tarifară respectivă. Totodată, taxa maximă de anulare în niciun caz nu poate depăși costul serviciilor de transport cu o durată de 10 minute (inclusiv timpul de așteptare gratuită conform tarifului, dacă este cazul),
(2) în caz de anulare, folosind funcționalitatea serviciului, a unei comenzi cu taxă de preluare, după expirarea a 3 (trei) minute din momentul confirmării acesteia în interfața serviciului. În caz de preluare cu plată, taxa de anulare este egală cu taxa de preluare.

Tarif valabil până la 05.12.2023.